Expert Achizitii Publice

Expert Achizitii Publice

Cerinte:

- experienta in planificarea achizitiilor si bugetarea ofertelor;

- abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limita;

- cunoasterea legislatiei nationale aplicabila in domeniul achizitiilor publice;

- abilitati organizatorice, interrelationare si negocierea situatiilor problematice; 

- putere de decizie, asumare responsabilitatii

- sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu; 

- sa raspunda la toate solicitarile venite din partea conducerii pentru indeplinirea unor sarcini conform fisei postului; 

- sa fie cinstit, loial, responsabil si disciplinat

Atributii

- identifica anunturile privitoare la contractele de achizitii publice specifice firmei;

- analizeaza si clarifica conditiile de participare la procedura de achizitie;

- intocmeste documentatia ceruta prin caietul de sarcini, fisa de date, etc;

- depune la sediul autoritatii contractante documentele solicitate pentru atribuirea contractului de achizitie;

- elaboreaza raspunsuri la solicitarile de clarificari emise de autoritatile contractante;

- utilizeaza corect legislatia actualizata privind achizitiile publice; 

- intocmeste dosarul si deruleaza procedurile specifice de licitatie publica;

Caracteristici personale

- abilitatea de a utiliza eficient comunicarea; 

- rapiditate in reactii si judecata;

- creativitate; 

- capacitate de adaptare rapida; 

- punctualitate;

- orientare catre solutii.

Desfasurarea activitatii: birou si teren

Lucrand la Unilift aveti posibilitate de dezvoltare profesionala continua cat si un mediu de lucru profesionist, competitiv.